Home » Webinar: เพิ่มรายได้โรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Revenue Management | revenue แปลว่า

Webinar: เพิ่มรายได้โรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Revenue Management | revenue แปลว่า

Webinar: เพิ่มรายได้โรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Revenue Management


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Webinar: เพิ่มรายได้โรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Revenue Management

รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenue)


รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenue) คือ รายได้ที่กิจการได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า เช่น รายได้ค่าเช่ารับมาล่วงหน้า 12 เดือน มีรายได้บางส่วนของของงวดบัญชีนี้ และ มีบางส่วนเป็นของงวดบัญชีหน้า

รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenue)

REVENUE DEPARTMENT


REVENUE DEPARTMENT

REVENUE DEPARTMENT

E-SERVICE of the Revenue Department , TAX FROM HOME.


ESERVICE of the Revenue Department , TAX FROM HOME.
Hello everyone!
We’re Bangkok Area Revenue Office 1.
Now, we’d like to introduce our NEW SERVICE to you.
That is ESERVICE.
ESERVICE is in the Revenue Department’s new project, TAX FROM HOME.
We expect this service to help prevent the spreading of COVID19
and prepare ourselves for the “New Normal”.
We do believe that all of services will make your life more comfortable and easier than before.
Just click and check it out at www.rd.go.th anytime.
THANK YOU

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
ขอแนะนำทุกท่านเกี่ยวกับบริการใหม่ ๆ นั่นก็คือระบบ ESERVICE
ภายใต้โครงการ TAX FROM HOME
บริการนี้จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
และช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิถีชีวิตแบบใหม่ (New normal)
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกบริการดังกล่าวจะช่วยให้ชีวิตของทุกท่านสะดวกสบายกว่าเดิมแน่นอน
เพียงแค่คลิก! และลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.rd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมงาน Influencer RD BKK 1
ศูนย์บริการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (หน่วยงานภาครัฐ) eTax Service Center (Government sector)
ศูนย์บริการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคธุรกิจ) eTax Service Center (Business sector)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1

E-SERVICE of the Revenue Department , TAX FROM HOME.

STGT ไปต่อไหม?


STGTน่าจะเป็นValue Stockมากกว่าGrowth Stockในอนาคต

แชร์มุมมอง STGT
1. จากบริษัท
2. โบรคเกอร์
3. ข้อมูลถุงมือยางในตลาดโลก
4. กราฟราคา
หุ้น หุ้นไทย กองทุน การเงิน ลงทุน

STGT ไปต่อไหม?

Accrued Revenue MADE EASY | Adjusting Entries


💥Adjusting Entries Cheat Sheet → https://accountingstuff.com/shop

Accrued Revenue, aka. Unbilled Revenue is an adjusting entry that is very common in service businesses. In this video, you’ll find out what Accrued Revenue means, and how it works using Journal Entries and T Accounts.

I’m creating a whole miniseries devoted to this topic which will include worked examples for each of these four types of Adjusting Entry…

See also  วิธีทำแหนมเนือง สัดส่วนพอดี หอม อร่อยมาก | การทำแหนมเนือง

▪ Intro to Adjusting Entries → https://youtu.be/H0N7tvXuJlU
▪ Prepaid Expenses → https://youtu.be/RE7wrflFOGA
▪ Deferred Revenue → https://youtu.be/F1zNQ1wga7o
▪ Accrued Expenses → https://youtu.be/9aZ6CCjies
▪ Accrued Revenue → https://youtu.be/7ibN25VCvFg

1 ACCOUNTING SOFTWARE
▪ QuickBooks Online USA (FREE TRIAL/DISCOUNT) → http://geni.us/jA9N
▪ QuickBooks Online Canada (FREE TRIAL/DISCOUNT) → https://geni.us/bNN7

FAQ
▪ My Favourite Accounting Book for Beginners → http://geni.us/5mKR7m

FOLLOW ME ON
▪ Insta → https://www.instagram.com/accountingstuff
▪ Twitter → https://twitter.com/AccountantStuff

LEARN ACCOUNTING BASICS FOR FREE
▪ The Full Playlist → https://www.youtube.com/playlist?list=PL5zKSeS09l339nB6ujJPQ9Rsv99_baTb
________________________
DISCLAIMER

Some of the links above are affiliate links, where I earn a small commission if you click on the link and purchase an item. You are not obligated to do so, but it does help fund these videos in hopes of bringing value to you!
________________________

accounting adjustingentries accountingstuff

Accrued Revenue MADE EASY | Adjusting Entries

General Accounting Lesson 02 Asset, Liability, Owner's Equity, Expenditure and Revenue


General Accounting Lesson 02 Asset, Liability, Owner’s Equity, Expenditure and Revenue

General Accounting Lesson 02 Asset, Liability, Owner's Equity, Expenditure and Revenue

Key Revenue Streams Used in Businesses


Revenue streams or sales refer to how you generate cash from your clients. Different client segments could pay you in different ways. Without sales a business can’t function, so this is the most important aspects of any business.

Seven most used revenue types include:

1 Asset sales refers to cases where you sell a product to a client who then becomes the owner of that product. This is the most widely used model in business and takes place anytime we buy a car, computer or a building

2 Usage fee refers to when a client uses your product or service but its ownership remains with you. This is common in the hotel or airline industry

3 Subscription fee refers to when your clients subscribe on a monthly or weekly basis and can use your infrastructure. Examples of this include software as a service, gym memberships, etc..

4 Leasing or renting or lending refer to allowing clients to use your assets for a period of time as if it is theirs

See also  5 เกมส์แข่งรถบนมือถือ ที่สายซิ่งไม่ควรพลาด | เกมส์ แข่ง รถ 1 คน

5 Licensing revenue is earned when you give clients a permission to use your intellectual property. This is common in content production and inventions

6 Brokerage fees are earned when you take commission from facilitating a business transaction between two parties

7 Advertising results from fees for advertising a particular product or service or brand

Ensuring which of the above revenue streams is most convenient for each of your target segments and in turn allowing you to generate the most business is an essential aspect of having your business survive and thrive.

Empower Yourself with more Practical Business Education to Reach your Potential by visiting our site: https://www.potential.com/

Key Revenue Streams Used in Businesses

CAGR explained


What does CAGR mean? How do I use CAGR in financial analysis? How to calculate CAGR? What is the formula for CAGR in Excel? All of these questions about CAGR will be answered in this video!

CAGR is often found in the financial news, more specifically in merger and acquisition announcements, as well as investor presentations where a longer term perspective is taken than just the current year. You might find a CEO or CFO talking about the CAGR of the attractive markets the company competes in, the commitment the company makes on the CAGR of its revenue, and the resulting CAGR in earnings. What is important to understand is that CAGR is never standalone, it’s always the CAGR of something: CAGR of estimated market size, CAGR of revenue, CAGR of Earnings Per Share. Very often, CAGR is applied to a 3year or 5year period, to zoom out to the bigger picture of the historical financial performance of a company, or its expected future performance.

What does the acronym CAGR stand for? CAGR is Compound Annual Growth Rate. If you look up the textbook definition of CAGR, it will tell you that CAGR is the geometric progression ratio that provides a constant rate of return over the time period.

Philip de Vroe (The Finance Storyteller) aims to make strategy, finance and leadership enjoyable and easier to understand. Learn the business vocabulary to join the conversation with your CEO at your company. Understand how financial statements work in order to make better stock market investment decisions. Philip delivers training in various formats: YouTube videos, classroom sessions, webinars, and business simulations. Connect with me through Linked In!

See also  7 เกมวางแผนสงคราม ออนไลน์ เล่นฟรีบน PC [แนะนำธันวาคม 2020] | เกมส์วางแผนสงคราม

CAGR explained

Marginal cost & differential calculus | Applications of derivatives | AP Calculus AB | Khan Academy


In economics, the idea of marginal cost can be nicely captured with the derivative. Created by Sal Khan.

Watch the next lesson: https://www.khanacademy.org/math/apcalculusab/abapplicationsderivatives/abrelatedratesintro/v/ratesofchangebetweenradiusandareaofcircle?utm_source=YT&utm_medium=Desc&utm_campaign=APCalculusAB

Missed the previous lesson? https://www.khanacademy.org/math/apcalculusab/abapplicationsderivatives/abappliedrateofchange/v/modelingaforgettingcurve?utm_source=YT&utm_medium=Desc&utm_campaign=APCalculusAB

AP Calculus AB on Khan Academy: Bill Scott uses Khan Academy to teach AP Calculus at Phillips Academy in Andover, Massachusetts, and heÕs part of the teaching team that helped develop Khan AcademyÕs AP lessons. Phillips Academy was one of the first schools to teach AP nearly 60 years ago.

About Khan Academy: Khan Academy is a nonprofit with a mission to provide a free, worldclass education for anyone, anywhere. We believe learners of all ages should have unlimited access to free educational content they can master at their own pace. We use intelligent software, deep data analytics and intuitive user interfaces to help students and teachers around the world. Our resources cover preschool through early college education, including math, biology, chemistry, physics, economics, finance, history, grammar and more. We offer free personalized SAT test prep in partnership with the test developer, the College Board. Khan Academy has been translated into dozens of languages, and 100 million people use our platform worldwide every year. For more information, visit www.khanacademy.org, join us on Facebook or follow us on Twitter at @khanacademy. And remember, you can learn anything.

For free. For everyone. Forever. YouCanLearnAnything

Subscribe to Khan AcademyÕs AP Calculus AB channel: https://www.youtube.com/channel/UCyoj0ZF4uw8VTFbmlfOVPuw?sub_confirmation=1
Subscribe to Khan Academy: https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=khanacademy

Marginal cost & differential calculus | Applications of derivatives | AP Calculus AB | Khan Academy

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูข่าวเพิ่มเติมที่นี่game tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *