Home » (HD)แสนเสนาะ – วงมโหรีเครื่องใหญ่ พรพนรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | วงมโหรีวงเล็ก

(HD)แสนเสนาะ – วงมโหรีเครื่องใหญ่ พรพนรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา | วงมโหรีวงเล็ก

(HD)แสนเสนาะ – วงมโหรีเครื่องใหญ่ พรพนรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

รายการเสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน 2562 ครั้งที่ 1
วงพรพนรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วันที่ 22 มิถุนายน 2562
ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการแสดงที่ ๒ เพลงแสนเสนาะ ๓ ชั้น วงมโหรีเครื่องใหญ่
เพลงแสนเสนาะ ๓ ชั้น
เพลงแสนเสนาะอัตรา ๒ ชั้นเป็นของเก่า ได้มีผู้นำมาแต่งทำนองร้องเป็น ๓ ชั้น สำหรับร้องในการเล่นสักวาขึ้นก่อน ต่อมาครูบัว คนระนาด มีชื่อผู้หนึ่ง จึงได้แต่งทำนองดนตรีขึ้นเป็น ๓ ชั้น ซึ่งมีทำนองและเม็ดพรายน่าฟังมาก
บทร้องเพลงแสนเสนาะ ๓ ชั้น

สักวาแสนเสียดายที่หมายมาด เสียดายนุชสุดสวาทเพียงขาดจิต
เสียดายด้วยมิได้ชมให้สมคิด เสียดายด้วยมิได้ชิดเสน่ห์นาง
(สร้อย) หอมอะไรที่ไหนหนอ อ้อที่กอระกำนั่นเป็นไร
หอมระกำฉันยังจำกลิ่นได้ ช่างชื่นหัวใจจริงเจียวเอย
เสียดายแต่น้ำเสียงสำเนียงน้อง เสียดายลำที่ได้ร้องจะหมองหมาง
เสียดายด้วยไมตรีจะจืดจาง เสียดายรักจักต้องร้างเสียแล้วเอย
(สร้อย) หนาวลมฉันจะห่มผ้า ถ้าเป็นหนาวฟ้าฉันจะผิงไฟ
นี่หนาวอารมณ์ไม่รู้จะห่มอะไร ช่างหนาวจับใจเสียจริงเจียวเอย
(บทของเก่า)

See also  ผ่าทฤษฎี “คนไทยมาจากไหน?” | การ ติดต่อ ระหว่าง โลก ตะวันออก กับ โลก ตะวันตก

อำนวยการแสดง – บรรเลง
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ควบคุมการฝึกซ้อมโดย
ฝ่ายดนตรี
อาจารย์นงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี หน.กสร.ศิลปะ
อาจารย์เอกสิทธิ์ การคุณี
อาจารย์เลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี
อาจารย์ประสาร วงศ์วิโรจน์รักษ์
อาจารย์สมพร ตรีเดชี
อาจารย์โกเมศ เชาวนะญาณ
อาจารย์วชิรพันธุ์ กิจเสมอ
อาจารย์วาทิต นวลฉาย
ฝ่ายนาฏศิลป์
อาจารย์ลัดดา ฉิมพาลี
อาจารย์สุพิชฌาย์ รอดภัย
อาจารย์พรพิมล พันธุ์พืช
อาจารย์ธงชัย โกวิฬาร
อาจารย์ศิริมงคล คุณมาก

รายนามผู้บรรเลง
ขับร้อง นางสาวณัฐชนัน เกษธำรง
ระนาดเอกมโหรี นายเนติธร ปริยกร
ระนาดทุ้มมโหรี นายศุภกฤต เมฆินทร์อนุกูล
ระนาดเอกเหล็กมโหรี นางสาวภูษณิศา ช่อฉัตรมงคล
ระนาดทุ้มเหล็กมโหรี นางสาวสวรินทร์ แสวงผล
ฆ้องมโหรี นางสาวพัชนิดา บูรพงศ์
ฆ้องวงเล็กมโหรี นายธรรศ จักษา
ซอสามสายหลิบ นายภีมข์ ศุภชลาศัย ต.อ.๗๖
ซอสามสาย นางสาวพัดชา มหาวินิจฉัยมนตรี
ซอด้วง นายฐิติพัฒน์ ซีประเสริฐ
นายปฏิพล แซ่ลี้ ต.อ.๗๘
ซออู้ นายภาสวิชญ์ สมประเสริฐศรี ต.อ.๗๙
นายฐิติวัฒน์ กองอังกาบ
จะเข้ นางสาวรมย์ชลี สุวรรณมณี ต.อ.๗๙
นางสาวทรรศญา ตลับเพชร
ขลุ่ยเพียงออ นายกิตติพงษ์ ธนากาญจน์
ขลุ่ยหลิบ นายนนท์นที จิตรรังสรรค์
ขลุ่ยอู้ นายปิยวัฒน์ รอดทรัพย์ ต.อ.๗๙
โทนรำมะนา นางสาวณิชชยา กิจเจริญ
ฉิ่ง นางสาวฟ้างาม บัวลอย
กรับพวง นางสาววิมพ์วิภา เชื่อมวราศาสตร์
โหม่ง นายธีรวัฒน์ จันชัยชิด

See also  คัมภีร์ มหาโชตรัตน์ ตอน ๒ | คัมภีร์มหาโชตรัต

ขอขอบคุณ
อาจารย์จักรพันธ์ หนุนภักดี หัวคณะปี่พาทยวัดหงษ์ปทุมมาวาส
ผู้ปครองนักเรียนความสามารถดนตรีไทยร่วมสมัยและนาฏศิลป์ โรงเรียนเรียมอุดมศึกษา
อาจารย์วัชรพงศ์ กาญจนวรุตม์
อาจารย์วิศรุต ภู่นาค
อาจารย์อัษฎางค์ เดชรอด
อาจารย์รพีพงษ์ วงษ์สอาด ต.อ.๗๔
นายอนิรุทธิ์ กุลวลัยรัตน์ ต.อ.๗๓
นายธีรธรรม เพียรพงษ์

(HD)แสนเสนาะ - วงมโหรีเครื่องใหญ่ พรพนรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

มโหรีอีสาน【Ram yai record & Studio 】


See also  2022 Ford Maverick REVIEW! - First thoughts! - First to take delivery? - Is it worth it? - Plans! | present simpleคือ

ลายมโหรีอีสาน
ต้นฉบับ : วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
แบบฉบับบรรเลง: วงโปงลางศิลป์อีสาน มมส.
__________________________________________________________
สนใจติดต่อทำดนตรี
โทร.0913368020, ID ไลน์ 5680118126, F : Ram yai racord

มโหรีอีสาน【Ram yai record & Studio 】

ลาวสมเด็จ (มโหรีวงใหญ่)


…รายนามครูผู้บรรเลง…
ระนาดเอก, เข็มชาติ จันทร์ตรง
ระนาดทุ้ม, สวัสดิ์ จันทร์ตรง
จะเข้, เสาวลักษณ์ พุ่มทองสุข
ซออู้, มัณฑนา ศรีแก้ว
ซอด้วง, สุรพงศ์ โรหิตาจล
ฆ้องวงใหญ่, สุนทร พุ่มทองสุข
ขลุ่ย, มาโนช นาคนิยม
กลอง, สุริยา โอภาสวงษ์,บรรจง จันทร์ตรง
ฉิ่ง, วรพร โรหิตาจล
กรับ, สะอาด กองโชค

ลาวสมเด็จ (มโหรีวงใหญ่)

รีวิวการแสดงดนตรีวงมโหรีเครื่องใหญ่


นางสาวภัทรนันท์ น้ำผึ้ง ม.5/3(2) เลขที่9 รหัส60002

รีวิวการแสดงดนตรีวงมโหรีเครื่องใหญ่

วงมโหรีเครื่องเดี่ยว


วงมโหรีเครื่องเดี่ยว

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆwiki tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *