Home » DLTVม.1 ภาษาไทย วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้านวรรณศิลป์) (มีใบงาน) ออกอากาศวันที่ 18 มิ.ย.63 | วรรณศิลป์

DLTVม.1 ภาษาไทย วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้านวรรณศิลป์) (มีใบงาน) ออกอากาศวันที่ 18 มิ.ย.63 | วรรณศิลป์

DLTVม.1 ภาษาไทย วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้านวรรณศิลป์) (มีใบงาน) ออกอากาศวันที่ 18 มิ.ย.63


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

DLTV7 DLTVม.1 ภาษาไทย วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้านวรรณศิลป์) (มีใบงาน) ออกอากาศวันที่ 18 มิ.ย.63
ขอขอบคุณ www.dltv.ac.th
สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด
สุภาษิตพระร่วงเป็นคำสอนที่มีมาตั้งแต่อดีตและยึดถือเป็นคติเตือนใจมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเป็นสุภาษิตที่มีคุณค่า ให้ข้อคิด คติธรรมในการดำเนินชีวิต นับว่าเป็นวรรณคดีที่มีคุณค่าต่อบุคคลและสังคม ซึ่งควรคู่แก่การศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคล
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ท 5.1 ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ม.1/2 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ
ม.1/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ม.1/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายคุณค่าด้านวรรณศิลป์ในวรรณคดีเรื่องสุภาษิตพระร่วงได้
2. วิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์วรรณคดีเรื่องสุภาษิตพระร่วงได้
การวัดผลและประเมินผล
1. วิธีการ
สังเกตพฤติกรรม
2. เครื่องมือ
การนำเสนอผลงาน
3. เกณฑ์
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป
สื่อประกอบการสอน
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/24650
ใบงาน
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/24651
DLTV7 DLTVม.1 ภาษาไทยม.1 เรียนออนไลน์ wadeelifestyle

See also  โครงสร้างภาษีและประเภทภาษีมีอะไรบ้าง | ประเภทภาษีอากร
See also  SmartLifeStyle 2012 06 16 แคโรทีนอยด์ 1/3 | เบต้า แค โร ที น คือ

DLTVม.1 ภาษาไทย วิจักษ์วรรณคดี (คุณค่าด้านวรรณศิลป์) (มีใบงาน)  ออกอากาศวันที่ 18 มิ.ย.63

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.4 เรื่อง ภาพพจน์


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w

●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com

●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.4 เรื่อง ภาพพจน์

บทอาขยาน | กัณฑ์มัทรี (มหาเวสสันดรชาดก)


อาขยานบทหลักระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี”

“…จึงตรัสว่าโอ้โอ๋เวลาปานฉะนี้เอ่ยจะมิดึกดื่น จวนจะสิ้นคืนค่อนรุ่งไปเสียแล้วหรือกระไรไม่รู้เลย พระพายรําเพยพัดมารี่เรื่อยอยู่เฉื่อยฉิว อกแม่นี้ให้อ่อนหิวสุดละห้อย ทั้งดาวเดือนเคลื่อนคล้อยลงลับไม้ สุดที่แม่จะติดตามเจ้าไปในยามนี้ ฝูงลิงค่างบ่างชะนีที่นอนหลับ ก็กลิ้งกลับเกลือกตัวอยู่ยั้วเยี้ย ทั้งนกหกก็งัวเงียเหงาเงียบทุกรวงรัง แต่แม่เที่ยวเซซังเสาะแสวงทุกแห่งห้องหิมเวศทั่วประเทศทุกราวป่า สุดสายนัยนาที่ แม่จะตามไปเล็งแล สุดโสตแล้วที่แม่จะซับทราบฟังสําเนียง สุดสุรเสียงที่แม่จะร่ำเรียกพิไรร้อง สุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้องย่องยกย่างลงเหยียบดิน ก็สุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดค้นเห็นสุดคิด จะได้พานพบประสบรอยพระลูกน้อย แต่สักนิดไม่มีเลย จึ่งตรัสว่าเจ้าดวงมณฑาทองทั้งคู่ของแม่เอ๋ย หรือว่าเจ้าทิ้งขว้างวางจิตไปเกิดอื่น เหมือนแม่ฝันเมื่อคืนนี้แล้วแล…”

See also  พ่อพันธุ์วัวนอก VL ROJO Apache 1/50 พันธุกรรมดีเยี่ยม #คนเลี้ยงวัว #วัวบราห์มัน | ลักษณะ ของ โครโมโซม

หวังว่าคลิปการอ่านทำนองเสนาะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนหรือผู้ที่มีความสนใจในการอ่านทำนองเสนาะ และหากต้องการให้ผู้อ่านอ่านทำนองเสนาะบทใด สามารถแสดงความคิดเห็นภายใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับ

นอกจากนี้สามารถรับชมคลิปการอ่านทำนองเสนาะบทอื่น ๆ ได้ที่
https://www.youtube.com/channel/UCqDz9gTyBvLzQZSkNQBxuWg?view_as=subscriber

บทอาขยาน | กัณฑ์มัทรี (มหาเวสสันดรชาดก)

การวิเคราะห์วรรณคดีด้านวรรณศิลป์


เนื้อหาการวิเคราะห์วรรณคดีด้านวรรณศิลป์ หัวข้อการสรรคำ การใช้ภาพพจน์

การวิเคราะห์วรรณคดีด้านวรรณศิลป์

DLTV ม.1 ภาษาไทย | 3 พฤษภาคม 2564 | คุณค่าด้านวรรณศิลป์ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง


สื่อ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/64313
ใบงาน https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/51367
ใบความรู้ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/51366
ภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วินิจวรรณคดี ออกอากาศวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

DLTV ม.1 ภาษาไทย  | 3 พฤษภาคม 2564 | คุณค่าด้านวรรณศิลป์ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆwiki tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *