Home » เพลงชุดย่ำค่ำ วงปี่พาทย์มอญ มาตรฐานขนานแท้ ดร.สมาน น้อยนิตย์ ควบคุมการบรรเลง ไพเพราะฟังยาวๆ34.20นาที | ปี่พาทย์เครื่องคู่

เพลงชุดย่ำค่ำ วงปี่พาทย์มอญ มาตรฐานขนานแท้ ดร.สมาน น้อยนิตย์ ควบคุมการบรรเลง ไพเพราะฟังยาวๆ34.20นาที | ปี่พาทย์เครื่องคู่

เพลงชุดย่ำค่ำ วงปี่พาทย์มอญ มาตรฐานขนานแท้ ดร.สมาน น้อยนิตย์ ควบคุมการบรรเลง ไพเพราะฟังยาวๆ34.20นาที


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

รับชมเบื้องหลังการบันทึกภาพและเสียงเพื่อการอนุรักษ์ วงปี่พาทย์มอญ
https://youtu.be/mliz2GyvXVA
วงปี่พาทย์มอญ เพลงชุด ย่ำค่ำ
เพลงชุดย่ำค่ำ เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของการบรรเลงปี่พาทย์มอญในงานพิธี ขณะเมื่อตอนพลบค่ำ ก่อนพระลงมาสวดพระอภิธรรม ปี่พาทย์มอญจะบรรเลงเพลงชุดหนึ่งที่เรียกว่า “ ย่ำค่ำ ” เป็นเพลงชุดที่มีหลายเพลงบรรเลงติดต่อกัน เป็นเพลงที่วงปี่พาทย์มอญแต่ละวงจะใช้ความสามารถบรรเลงได้อย่างเต็มที่ แต่ละเพลงมีการสอดแทรกทำเดี่ยวแต่ละเครื่องมือ ซึ่งแต่ละวงมีทางบรรเลงที่แตกต่างกัน เดิมมีแค่อัตรา ๓ ชั้น แต่ปัจจุบันขยายเป็นอัตรา ๖ ชั้น และยังมีร้องประกอบอีกด้วย

หากเป็นวงปี่พาทย์นางหงส์ ในช่วงเวลาพลบค่ำ วงปี่พาทย์นางหงส์ จะบรรเลงเพลงชุดหนึ่งที่เรียกว่า ย่ำไทย ออกภาษา

รวมเพลง วงปี่พาทย์มอญ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOYtZtj4_LC9UHtS2H16yOi37M5BUYj

See also  วลีและประโยค | ประโยค วลี

ส่วนหนึ่งของโครงการบันทึกภาพ เสียง วงปี่พาทย์มอญ ภายใต้โครงการของ “ดร.สมาน น้อยนิตย์”
ที่ต้องการจะเก็บรักษา และเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจใน เพลงมอญ ในลักษณะทางเพลง ของครูสุ่ม ดนตรีเจริญ
ครูเจิน ดนตรีเสนาะ และ ครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
โดยใต้การสนับสนุนจาก
ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และ บริษัท โอเชี่ยน มีเดีย จำกัด

สถานที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บันทึกภาพ เสียง : บริษัท โอเชี่ยน มีเดีย จำกัด
ควบคุมการบันทึกภาพ เสียง : ดร.สมาน น้อยนิตย์
อำนวยการผลิต : ปรีชา ธรรมพิภพ

นักดนตรี วงปี่พาทย์มอญ
ปี่มอญ ส.ต.ท. วัชรพงศ์ กาญจนวรุตม์
ระนาดเอก ร้อยตรี ทรงศักดิ์ เสณีพงษ์
ม้องมอญใหญ่ อ.เอกสิทธิ์ การคุณี
ม้องมอญเล็ก อ.พงษ์พันธุ์ แก้วอนันต์ / นายธีรธรรม เพียรพงษ์
ระนาดทุ้ม อ.วิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์
ตะโพนมอญ อ.ปิติ ขาวปลื้ม / อ.บุญสืบ เรืองนนท์
เปิงมางมอญ อ.อัษฎางค์ เดชรอด
โหม่งสามใบ อ.ขจรศิษย์ ชุมพร / อ.ศิริมา เพียรพงษ์
ฉิ่ง อ.จักรพันธุ์ หนุนภักดี
ฉาบใหญ่ อ.บุญสืบ เรืองนนท์ / อ.ปิติ ขาวปลื้ม
ฉาบเล็ก นายธีรธรรม เพียรพงษ์ / อ.พงพันธุ์ แก้วอนันต์
ผู้ฝึกซ้อม / ควบคุมวง อ.วิบูลย์ธรรม เพียรพงษ์

See also  รู้ได้ไง...เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่? | ลํา ไส้ ใหญ่ ยาว กี่ เมตร

ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โปรดเป็นกำลังใจให้กับเรา เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมใหม่ๆ https://www.youtube.com/channel/UCMGL3TderGw_ITM4Nnn3Y1A?sub_confirmation=1

Siammelodies ปี่พาทย์มอญ เพลงมอญ

เพลงชุดย่ำค่ำ วงปี่พาทย์มอญ มาตรฐานขนานแท้ ดร.สมาน น้อยนิตย์ ควบคุมการบรรเลง ไพเพราะฟังยาวๆ34.20นาที

กระต่ายเต้น (รับร้อง) – ปี่พาทย์มอญ


กระต่ายเต้น (รับร้อง) ปี่พาทย์มอญ

กระต่ายเต้น (รับร้อง) - ปี่พาทย์มอญ

วงปี่พาทย์เครื่องคู่สู่ความทันสมัย


สารคดีชุด ดนตรีไทย สมัยรัตนโกสินทร์ โครงการภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมสืบสานเอกลักษณ์ไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จัดทำโดย สำนักส่งเสริมกิจการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

วงปี่พาทย์เครื่องคู่สู่ความทันสมัย

เสียงระนาดเอก # Sound Xylophone First


เชิญรับฟัง14 เสียงเพลงบรรเลงอันไพเราะ

เสียงเพลงบรรเลงที่ 1 เขมรไทรโยค

( การตีสะเดาะ )
คือการตีสะบัดยืนเสียงคู่แปด 3 พยางค์ห่างเท่าๆกันด้วยความเร็ว โดยยืนเพียงเสียงเดียว มีพื้นฐานมาจากการตีฉากแล้วเพิ่มความถี่ให้ละเอียดขึ้น ในการบรรเลงจริงใช้การตีในความถี่สูงสุดเท่าที่จะทำได้

( การตีสะบัด )
คือการตีคู่แปด 3 พยางค์ห่างเท่ากันด้วยความเร็ว โดยให้เสียงเคลื่อนที่เป็นคู่เสียงต่างๆ เช่น สะบัด 2 ลูกระนาด สะบัด 3 ลูกระนาด สะบัดข้ามลูกระนาด มีวิธีการฝึกคล้ายการตีสะเดาะ การสะบัดสามารถแบ่งออกเป็นลักษณะต่างๆดังนี้
1. สะบัดที่ลูกระนาดลูกเดียวให้เป็น 3 พยางค์ บางครั้งเรียกว่าการ สะเดาะ
2. สะบัดที่ลูกระนาดสองลูกให้เป็น 3 พยางค์ (ลูกใดลูกหนึ่งจะตี 2 พยางค์)
3. สะบัดที่ลูกระนาดสามลูกๆละพยางค์

See also  1951-1955 ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้าน | ภาพแรงดึง แรงผลัก

การสะบัดยังสามารถแบ่งได้ตามลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นได้แก่

1. สะบัดร่อนผิวน้ำ สะบัดโดยดึงมือขึ้นอย่างรวดเร็ว ใช้กล้ามเนื้อครึ่งข้อครึ่งแขน
2. สะบัดร่อนน้ำลึก เสียงจะลึกและแน่นกว่า การสะบัดร่อนผิวน้ำ
3. สะบัดร่อนริดไม้ สะบัดโดยดึงข้อมือขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยการใช้กล้ามเนื้อทั้งแขน เสียงจะเบาร่อน
4. สะบัดตัดคอ สะบัดโดยการใช้การตีแบบเสียงโตน้ำลึก โอกาสใช้น้อย มักจะใช้ตอนขึ้นเพลงเพื่อเป็น
การตัดไม้ข่มนาม แสดงพลังอำนาจ

เสียงระนาดเอก # Sound Xylophone First

🎼🎵🎤มาใหมฟังกันยาวๆ ปี่พาทย์มอญ ป.ศิษย์ประเสริฐ งาน จ.ชลบุรี บ้านพี่บอย การไฟฟ้า


❤️ฟังกันเพลินๆ จำเริญใจ❤️
🎙เพลงกระต่ายอ้อนจันทร์🎙
🎼เพลงเพราะๆสนุกสนุกมาแล้วจร้า ฟังได้ทุกเพศทุก
🎛ระบบไฟแสงสีสวยงาม พร้อมระบบเสียงคุณภาพ🎛
📌ฝากติดตามผลงานของเราทางเพจและยูทูปด้วยครับ📌
🙏กราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามพวกเรา🙏
👉🏻ปี่พาทย์ไม่จำเป็นต้องเศร้าและไม่จำเป็นต้องบรรเลงแต่งานประโคมสวดอภิธรรมเสมอไปเพราะเราคือความสุขทางเสียงต้องทำให้คนฟังผ่อนคลายและมีความสุขหายทุกข์เศร้า👈🏻
👉🏻รับบรรเลงงานสวดอภิธรรม
👉🏻รับบรรเลงงานทำขวัญนาค
👉🏻รับบรรเลงงานทำบุญ
👉🏻รับบรรเลงงานขึ้นบ้านใหม่
👉🏻รับบรรเลงประกอบการแสดงลิเก
👉🏻รับบรรเลงงานทรงเจ้า
👉🏻รับบรรเลงงานทุกประเภทที่เจ้าภาพต้องการ
🎙ผลงานออกแนวไพเราะสนุกเฮฮาฟังแล้วไม่เครียด🎙
📟สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณโกศล มาลัยนาค📟
☎️โทรศัพท์ 0819416784

🎼🎵🎤มาใหมฟังกันยาวๆ ปี่พาทย์มอญ ป.ศิษย์ประเสริฐ งาน จ.ชลบุรี บ้านพี่บอย การไฟฟ้า

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่wiki tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *