Home » สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงขอเจรจาอย่าศึกกับพระเจ้าบุเรงนอง (สงครามช้างเผือก) | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงขอเจรจาอย่าศึกกับพระเจ้าบุเรงนอง (สงครามช้างเผือก) | สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงขอเจรจาอย่าศึกกับพระเจ้าบุเรงนอง (สงครามช้างเผือก)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

พระเจ้าบุเรงนอง ส่งราชทูตเชิญพระราชสาส์นมาขอพระราชทานช้างเผือกสองเชือก สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงให้เหตุผลเชิงปฏิเสธเพราะทรงเห็นด้วยกับพระราเมศวร พระยาจักรี และพระสุนทรสงคราม พระเจ้าบุเรงนองจึงถือสาเหตุนั้น ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อพ.ศ. 2106 ด้วยกำลังพลสองแสนคน จัดเป็นทัพกษัตริย์หกทัพ ได้เตรียมทัพเรือพร้อมปืนใหญ่กับจ้างชาวโปรตุเกสอาสาสมัคร 400 คน เป็นทหารปืนใหญ่ ให้เมืองเชียงใหม่สนับสนุนเสบียงอาหาร โดยลำเลียงมาทางเรือ เปลี่ยนเส้นทางเดินทัพมาทางด่านแม่ละเมา เข้าตีหัวเมืองฝ่ายเหนือของไทยมาตามลำดับเพื่อตัดกำลังที่จะยกมาช่วยกรุงศรีอยุธยา ฝ่ายกรุงศรีอยุธยาเตรียมตัวป้องกันพระนคร โดยคาดว่าพม่าจะยกกำลังมาทางด่านเจดีย์สามองค์ ทำให้พระเจ้าบุเรงนองตีเมืองกำแพงเพชร สวรรคโลก สุโขทัย พิชัย และพิษณุโลกได้ ครั้นลงมาถึงเมืองชัยนาท กองทัพพม่าก็ได้ปะทะกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาของพระราเมศวร แต่ฝ่ายกรุงศรีอยุธยาต้านทานไม่ได้ต้องถอยกลับเข้ากรุงศรีอยุธยา กองทัพพม่าได้เข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ แล้วระดมยิงปืนใหญ่เข้าในพระนครทุกวัน จนราษฎรได้รับความเดือดร้อนและเสียขวัญ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ต้องเสด็จไปเจรจากับพระเจ้าบุเรงนอง ที่พลับพลาบริเวณตำบลวัดหน้าพระเมรุ กับวัดหัสดาวาส ยอมเป็นไมตรี โดยได้มอบช้างเผือก 4 เชือก พร้อมกับพระราเมศวร พระยาจักรี และพระสุนทรสงครามให้แก่พม่า โดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงต่อรองขอดินแดนของอยุธยาทั้งหมดที่พระเจ้าบุเรงนองยึดไว้คืน พระเจ้าบุเรงนองก็ถวายคืนแต่โดยดี จากนั้นพม่าก็ถอยกลับไปหงสาวดี

สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงขอเจรจาอย่าศึกกับพระเจ้าบุเรงนอง (สงครามช้างเผือก)

พระเจ้าอู่ทอง พระราชประวัติ พระรามาธิบดีที่1 กรุงศรีอยุธยา


kanalab ประวัติศาสตร์ พระราชประวัติกษัตริย์อยุธยา
https://www.youtube.com/c/KANALAB
เป็นช่องหนังสือเสียง รวบรวมความรู้
เรื่องเล่าทางโบราณ ประวัติศาสตร์
จากหนังสือ เรื่องเล่า ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
หวังให้ฟังง่าย ได้ประโยชน์แบบเพลินๆ
เพื่อไม่ให้เรื่องราวเหล่านี้สูญหายไป
ขอบคุณทุกแหล่งที่มาของข้อมูล
…………………………………………………..

เราเป็นช่องการศึกษาไม่มี sponsored
หรือ ผู้ให้การสนับสนุนโฆษณามากนัก
ดังนั้น
คุณสามารถร่วม Donation
เพื่อสนับสนุน ช่องประวัติศาสตร์
เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ “Kana Lab”

ผ่านทาง Link
paypal.me/kanalab
เพื่อเป็นแรงสนับสนุนเราต่อไป

ขอขอบคุณครับ
ทีมงาน Kana Laboratory

พระเจ้าอู่ทอง พระราชประวัติ พระรามาธิบดีที่1 กรุงศรีอยุธยา

ย้อนชมสืบสันติวงศ์ของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยเชียงแสนถึงรัตนโกสินทร์


อาณาจักรสุโขทัย
1 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (พ่อขุนบางกลางหาว) พ.ศ. 1792พ.ศ. 1822
2 พ่อขุนบานเมือง พ.ศ. 1822 (1ปี)
3 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (พ่อขุนรามราช) พ.ศ.1822พ.ศ. 1841
4 พระยาเลอไทย พ.ศ. 1841พ.ศ. 1866
5 พระยางั่วนำถม พ.ศ. 1866พ.ศ. 1890
6 พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) พ.ศ.1890พ.ศ. 1911
ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอยุธยา
7 พระมหาธรรมราชาที่ 2 (ลือไทย) พ.ศ. 1911พ.ศ. 1942
8 พระมหาธรรมราชาที่ 3 (ไสลือไทย) พ.ศ. 1943พ.ศ. 1962
9 พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) พ.ศ.1962พ.ศ. 1981
อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่1)
1 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พ.ศ.1893พ.ศ. 1912
2 สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1912พ.ศ. 1913(ไม่ถึง 1 ปี)
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 1)
3 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) พ.ศ. 1913พ.ศ. 1931
4 สมเด็จพระเจ้าทองลัน (เจ้าทองจันทร์) พ.ศ. 1931(7 วัน)
ราชวงศ์อู่ทอง (ครั้งที่2)
2(2) สมเด็จพระราเมศวร พ.ศ. 1931พ.ศ. 1938
5 สมเด็จพระรามราชาธิราช พ.ศ. 1938พ.ศ. 1952
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (ครั้งที่ 2)
6 สมเด็จพระอินทราชา (เจ้านครอินทร์) พ.ศ. 1952พ.ศ. 1967
7 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2(เจ้าสามพระยา) พ.ศ. 1967พ.ศ. 1991
8 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1991พ.ศ. 2031
9 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พ.ศ. 2031พ.ศ. 2034
10 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พ.ศ. 2034พ.ศ. 2072
11 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4(หน่อพุทธางกูร) พ.ศ. 2072พ.ศ. 2076
12 พระรัษฎาธิราช พ.ศ. 2077 (5 เดือน)
13 สมเด็จพระไชยราชาธิราช พ.ศ. 2077พ.ศ. 2089
14 พระยอดฟ้า (พระแก้วฟ้า) พ.ศ. 2089พ.ศ. 2091
ขุนวรวงศาธิราช พ.ศ. 2091 42 วัน (ไม่ได้รับการยกย่อง)
15 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พระเจ้าช้างเผือก) พ.ศ. 2091พ.ศ. 2111
16 สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.ศ. 21117 สค. 2112
ราชวงศ์สุโขทัย
17สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1(สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช) พ.ศ.2112
พ.ศ. 2133
18สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช)พ.ศ.2133พ.ศ. 2148
19สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3 (สมเด็จพระเอกาทศรถ) พ.ศ.2148
พ.ศ. 2153
20สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 4 (สมเด็จพระศรีเสาวภาคย์) .ศ. 2153(2 เดือน)
21สมเด็จพระบรมราชาที่ 1 (สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม) พ.ศ. 2154พ.ศ.2171
22สมเด็จพระบรมราชาที่ 2 (สมเด็จพระเชษฐาธิราช) พ.ศ. 2171
พ.ศ. 2173
23สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ พ.ศ. 2173(36 วัน)
ราชวงศ์ปราสาททอง
24สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 5 (สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง) พ.ศ. 2173
พ.ศ. 2199
25สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 6 (สมเด็จเจ้าฟ้าไชย) พ.ศ. 2199(9 เดือน)
26สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 7 (สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา) พ.ศ. 2199(
2 เดือน 17 วัน)
27สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) พ.ศ. 2199พ.ศ. 2231
ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
28สมเด็จพระเพทราชา พ.ศ. 2231พ.ศ. 2246
29สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 (สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี)(พระเจ้าเสือ) พ.ศ. 2246พ.ศ. 2251
30สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) พ.ศ. 2251พ.ศ. 2275
31สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ)พ.ศ. 2275
พ.ศ. 2301
32สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร/ขุนหลวงหาวัด)
พ.ศ. 2301(2 เดือน)
33สมเด็จพระบรมราชาที่3 (สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์/พระเจ้าเอกทัศ) พ.ศ. 2301พ.ศ. 2310
อาณาจักรธนบุรี
1สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 (สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี)(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) 28 ธค. 2310
อาณาจักรรัตนโกสินทร์
1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) 6 เมย. 232513 มย. 2325
2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) 7 กย. 2352
7 กค. 2367
3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระมหาเจษฎาราชเจ้า) (รัชกาลที่ 3) 21 กค. 23672 เมย. 2394
4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) 2 เมย. 23946 เมย. 2394
5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระปิยมหาราช)(รัชกาลที่ 5)11 พย. 241123 ตุค. 2453
6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระมหาธีรราชเจ้า) (รัชกาลที่ 6)
3 ตค. 245311 พย. 2454
7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) 26 พย. 246825 กพ. 2469
8พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล(พระอัฐมรามาธิบดินทร)(รัชกาลที่ 8) 2 มีนาคม พ.ศ. 24779 มิย. 2489
9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(สมเด็จพระภัทรมหาราช) (รัชกาลที่ 9) 5 พค. 249313ต.ค.2559

See also  แอบดูทับทิมใช้ชีวิต!!! ที่รักทำอะไรอยู่ ?? (รักข้างบ้าน) | เพลงภาคใต้
See also  พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลกไม่ลืม | EP.03 เทวทูตทั้ง 4 | 8 มี.ค. 62 | STD Lord Buddha | เทวทูตทั้ง 4

คลิบถ่ายมาจาก วัดสะแก ไปกราบหลวงปู่ดู่

See also  จำคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติปะล่ะ (ม.3) | นัทธกานต์ ศรีพอ | คํา ทับศัพท์ ศัพท์ บัญญัติ ม 3

ย้อนชมสืบสันติวงศ์ของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยเชียงแสนถึงรัตนโกสินทร์

พระมหากษัตริย์ไทย สมัยอยุธยา ลำดับที่ 7 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา


สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา
เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 7 แห่งอาณาจักรอยุธยา ครองราชย์ระหว่างปี พ.ศ. 1967 พ.ศ. 1991 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 3 ในสมเด็จพระอินทราชา สาเหตุที่เขมร (นครธม) ล่มสลายลงและต้องย้ายราชธานี คือ การยกทัพไปตีเมืองของเจ้าสามพระยา ซึ่งเกิดความพยายามที่จะขยายอำนาจออกไปจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง

พระมหากษัตริย์ไทย สมัยอยุธยา ลำดับที่ 7 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ เจ้าสามพระยา

ความลับในพระสรีระของท้าวศรีสุดาจันทร์ BackToThe History:ย้อนรำลึกประวัติศาสตร์No63


Back To The History : ย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ No.63
ตอน เรื่องลับที่ถูกลบทิ้ง! ความลับในพระสรีระของท้าวศรีสุดาจันทร์ นางพระยากษัตริย์หนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ไทย!!!
โดย Assavarak Channel
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่
https://www.instagram.com/assavarakchannel/
https://www.facebook.com/Assavarakchannel/?ref=ts&fref=ts

ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ข่าวในพระราชสำนักฯ
สาระน่ารู้ เกร็ดประวัติศาสตร์ ฯลฯ ผ่านทางช่อง Assavarak Channel
ได้ที่ ธนาคารไทยพานิชย์ 8082543250 Assavarak Chan.

ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม
อย่าลืมกดติดตาม หรือ subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับ
แล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไป สวัสดีครับ^^

ความลับท้าวศรีสุดาจันทร์ BackToTheHistory Assavarakchannel

ความลับในพระสรีระของท้าวศรีสุดาจันทร์ BackToThe History:ย้อนรำลึกประวัติศาสตร์No63

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่wiki tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *