Home » ประธาน กริยา เอกพจน์ และพหูพจน์ คืออะไร ใช้อย่างไร | นาม นับ ได้ เอกพจน์

ประธาน กริยา เอกพจน์ และพหูพจน์ คืออะไร ใช้อย่างไร | นาม นับ ได้ เอกพจน์

ประธาน กริยา เอกพจน์ และพหูพจน์ คืออะไร ใช้อย่างไร


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ประธานที่เป็นเอกพจน์ จะใช้กับ กริยาที่เอกพจน์
ประธานที่เป็นพหูพจน์ จะใช้กับ กริยาที่พหูพจน์

ประธานเอกพจน์ มีอะไรบ้าง
1. คำนามที่เป็นเอกพจน์ เช่น a dog, John
2. คำสรรพนาม ที่เป็นเอกพจน์ เช่น He, She, It, This, That
3. คำนามที่นับไม่ได้ เช่น Water rice
4. Gerund ( Vเติม ing) เช่น Walking
5. คำกริยาที่ นำหน้าด้วย To เช่น To walk, To run

ประธานพหูพจน์ มีอะไรบ้าง
1. คำนามที่เป็นพหูพจน์ เช่น Dogs, John and Lisa
2. คำสรรพนาม ที่เป็นพหูพจน์ เช่น They, We, You, These, Those

กริยาที่เป็นเอกพจน์ มี is, was, does, has, walk
กริยาที่เป็นพหูพจน์ มี are am , were, do, have, walks

See also  ความหมายของสสารและสาร | ความหมายของสสาร

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้
ติดตาม Facebook และ Instagram : The Happy Time with Q
หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ 😀

ประธาน กริยา  เอกพจน์ และพหูพจน์ คืออะไร ใช้อย่างไร

แบบฝึกหัดสู้ตาย! ชุดที่ 1- คำนามนับได้ คำนามนับไม่ได้ (Countable & Uncountable nouns)


การที่คนเราจะเก่งในเรื่องใดๆ ได้นั้น ต้องฝึก ฝึก และฝึก
ฝึกจากแบบฝึกหัดสู้ตาย! นี่แหละ

ติดตามผลงานอื่นๆ ของทีมเราได้ที่
http://www.proudbookshop.com
IG : https://www.instagram.com/proudbook
Facebook : https://www.facebook.com/proudbook
twitter : https://www.twitter.com/proudbook

แบบฝึกหัดสู้ตาย! ชุดที่ 1- คำนามนับได้ คำนามนับไม่ได้ (Countable & Uncountable nouns)

คำนามนับไม่ได้ uncountable nouns ในหมวดอาหาร l คำศัพท์ภาษาอังกฤษ l ศัพท์อังกฤษน่ารู้


เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คำนามนับไม่ได้ หรือ Uncountable nouns ในหมวดของอาหารกันน่ะครับ

เยี่ยมชม Blog ของเรา: https://goo.gl/JthDFX

ติดตามช่องของเราได้ที่: https://goo.gl/Svd65u
============================================
แหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ เพิ่มเติม
============================================

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ: https://goo.gl/EUg17d

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน: https://goo.gl/cFosez

เพลงภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล: https://goo.gl/pv6srr

วิธีนับเลขภาษาอังกฤษ: http://bit.ly/2nYNBAx

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล: http://bit.ly/2nYJBA2

เกมส์ผ่อนคลายสมอง: https://goo.gl/TE4kJS

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์ต่างๆ: https://goo.gl/o7LmPY

เพลงภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล: https://goo.gl/nxPQEj

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ รูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต: https://goo.gl/qpbF3q

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สี color: https://goo.gl/ZuE2YB

เกมส์ฝึกภาษาอังกฤษ: https://gooXgl/Z7uE8G

แอพเรียนภาษาอังกฤษ: http://bit.ly/2nsZE7Y

คำนามนับไม่ได้ uncountable nouns ในหมวดอาหาร l คำศัพท์ภาษาอังกฤษ l ศัพท์อังกฤษน่ารู้

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2 เรื่อง นามนับได้และนามนับไม่ได้ + การใช้ There is/ There are


สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w

See also  Simple Past Tense - 03 - Negative Sentences - English Grammar Lessons | negative sentence คือ

●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com

●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.2 เรื่อง นามนับได้และนามนับไม่ได้ + การใช้ There is/ There are

Countable and Uncountable Nouns


Lesson notes and exercises about countable and uncountable nouns Easy English Lesson

I am a teacher of English at a highly appreciated school and doing the job I love.
Could you please subscribe to my channel for support?
Thanks in advance.

INDEX OF ONLY GRAMMAR EXERCISES:
amisare : https://youtu.be/TJe9YlxDkpg?list=PLPA3mn3c0LvAJUIz5shvc7uh5EvyL6E8j
aanthe: https://youtu.be/CvUovAi9eQU?list=PLPA3mn3c0LvAWO3doyXt9pJjmpweIIOrk
CanCan’t: https://youtu.be/ZR3L64YJawg?list=PLPA3mn3c0LvC_CgmxjmjiGs9Q2iR8fE8H
Comparatives Superlatives (goodbetter best): https://youtu.be/PD9k0KXmIHI?list=PLPA3mn3c0LvDy8BXiBkPaX9CnbMHTxJp
Countable Uncountables: https://youtu.be/2nSIPl9xHM?list=PLPA3mn3c0LvDX4yNv9tLTQY6QxChSflng
Gerunds Infinitives (ingto..): https://youtu.be/xLsODIzAfcI?list=PLPA3mn3c0LvDaZb8XVjbhQ0K0TYFvI64b
Conditionals (if): https://youtu.be/xJX1RsI3H1g?list=PLPA3mn3c0LvCqOBtIdkZhP4lk70bTbaGc
How much How many: https://youtu.be/uFH3hukwycs?list=PLPA3mn3c0LvDPAQ7b6HUKHdQ_vfS63kV
Personal Pronouns (I you we they …) : https://youtu.be/OMzfakpnSBw?list=PLPA3mn3c0LvCuIwCsKhMv2eHJgOctLzkj
Must Mustn’t: https://youtu.be/Y8pHGxtCYqQ?list=PLPA3mn3c0LvAi9yOBGNZCRmIBfRue7b5
MyYourHisHer …: https://youtu.be/C1tu_5wSY?list=PLPA3mn3c0LvADy_jBrpqGQqA1sCb0uDJa
MyselfYourselfHimself …: https://youtu.be/V8tjczMyzeY?list=PLPA3mn3c0LvCU87nNSJ3o5hFDnFgOERrH
Numbers: https://youtu.be/iv64tlQmB2A?list=PLPA3mn3c0LvD9W4Eise8pIScqyGJZGLR
Phrasal Verbs (look afterlook into): https://youtu.be/rz9jPUtuR4Q?list=PLPA3mn3c0LvCWXeWrQjvGrkYcvlIuZ1eN
Prepositions (INONAT … / level A): https://youtu.be/FT2m4KNP0Y?list=PLPA3mn3c0LvAmZiIFSrrnbPHJNEqjfKPh
Prepositions (IN ON AT… – Level B(: : https://youtu.be/Tsl4cLvU6_Y?list=PLPA3mn3c0LvDahgKbmb8W2XLSVLePfTXM
Passive (was doneis being done …) : https://youtu.be/vuMmpLqgCus?list=PLPA3mn3c0LvCLk0VDDKuUESXcNk74tdm
Relatives (whowhichthat): https://youtu.be/mQLPxvQLg7c?list=PLPA3mn3c0LvAEyZFOgCjnYBzRlYQ8F5en
Since For: https://youtu.be/m3p8mrdH2GI?list=PLPA3mn3c0LvAy1Hy7bQzcdJhYOGz67Wht
Singular Plurals (boyboys): https://youtu.be/jpmg3FcJEw0?list=PLPA3mn3c0LvBbk5WhASEEJXMN40BHpRL
Some Any: https://youtu.be/fQiocR7RjTc?list=PLPA3mn3c0LvDCHvDL5S_Iux202xbk2eY
So Such: https://youtu.be/zMlmuoh_Cpc?list=PLPA3mn3c0LvBI7V8xMfLfz1aeyQMuwieR
SomebodySomethingAnybodyAnything …: https://youtu.be/g95WFsIfS40?list=PLPA3mn3c0LvDux18YfBTRuX8O5scDPFW
Tenses (Simple): https://youtu.be/TsUf7wDzBsg?list=PLPA3mn3c0LvBbVuN8DgikBUwicZ65Hspy
Tenses: (Continuous): https://youtu.be/k9ukLTPfDXA?list=PLPA3mn3c0LvAbYntnYRoSGlIesKWdkXCG
Tenses (All mixed): https://youtu.be/J4gemTCJaWg?list=PLPA3mn3c0LvCVOqCl28Qc5VjEnVZ6meA
Test your grammar: https://youtu.be/G9_Hc6LQsA0?list=PLPA3mn3c0LvBd4MEEvMwXAwLspLs_9DVx
Used To: https://youtu.be/szbvRzIr9eU?list=PLPA3mn3c0LvBiqVJY83KPBvbn0zV12Je0
What time is it?: https://youtu.be/IABUhw2m4rg?list=PLPA3mn3c0LvBdRe0dEZ1fphpzev7QW5wY
Mixed Grammar Topics: https://youtu.be/hzv30TesiUo?list=PLPA3mn3c0LvDzIcPWypZJB6Q38JnOGHpP

See also  BIO SERIES - THE CELL SERIES EP 1 [Trial version] | เซลล์ที่ไม่มีนิวเคลียส

INDEX OF SKILLS (ListeningReading Watching WritingSpeaking)
LISTENING / Level A: https://youtu.be/MOijwxQvsfc?list=PLPA3mn3c0LvDibX0JZT_1PmsV4E_U1CZe
LISTENING / Level B: https://youtu.be/3m3sOhtdkkI?list=PLPA3mn3c0LvCZvVTeFFRrKnBsSVBNQvm
PRONUNCIATION: https://youtu.be/k2G5t0S55Pg?list=PLPA3mn3c0LvCltK7XHJQM8wHTZSQKArkp
READING / Level A: https://youtu.be/jyDLF5DESA?list=PLPA3mn3c0LvCywqc064zIn__ntoXHwbT5
READING / Level B: https://youtu.be/YJYwQxjrKz4?list=PLPA3mn3c0LvDfGGzAwULtjCTiIqEFYH5A
READING / Level C: https://youtu.be/IcByiD6dEWw?list=PLPA3mn3c0LvB3cMzCN5uqMAz0LEfScKUi
SCHOOL SONGS: https://youtu.be/UIAJoY_ueOE?list=PLPA3mn3c0LvDBIkVkaqQ2f4Do65K1wzA
SPEAKING: https://youtu.be/WR4xrDmsnU?list=PLPA3mn3c0LvAxp7UFMGUvl21W4QFiS08p
WATCHING / Level A: https://youtu.be/VwPRjOU0lbE?list=PLPA3mn3c0LvD6vMPECumADnwDTG6WjqBy
WATCHING / Level B: https://youtu.be/KZXfAbN0QcM?list=PLPA3mn3c0LvCEohXZqgtIVNmrSEVw0Hl6
VOCABULARY / Level A: https://youtu.be/9ZelbpCd95U?list=PLPA3mn3c0LvA4wBXNwOSdPIlynApqSdGp
VOCABULARY / Level B: https://youtu.be/Fz5Ljxztkik?list=PLPA3mn3c0LvCxYiIZNDZ4AUa0eHvWgeV8
VOCABULARY / Level C: https://youtu.be/srOZigWIvUQ?list=PLPA3mn3c0LvDssIrkXf3etNuUIdrDlGEB
WRITING / Level AB: https://youtu.be/1Z1Q8fAOclw?list=PLPA3mn3c0LvCA8w76FDkSzl_JCmeQ1lo

Countable and Uncountable Nouns

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่wiki tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *