Home » “กบฏ” ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม วาระที่ 2 !! | กบฏในไทย

“กบฏ” ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม วาระที่ 2 !! | กบฏในไทย

“กบฏ” ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม วาระที่ 2 !!


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เมื่อจอมพลป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับการลงมติรับรองจากรัฐสภาและมีการประกาศดำเนินการตามพันธสัญญานานาชาติ ดังเดิม การประกาศดังกล่าวทำให้มหาอำนาจรับรองรัฐบาลจอมพลป.ทันที ระยะนี้เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยอยู่ในเหตุการณ์สงครามเย็น ทั้งสหรัฐเองก็หวังจะอาศัยไทยในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในเอเชียช่วงเวลาในตอนนี้ การต่อสู้ระหว่างสองขั้วอำนาจกับหลังขยายขึ้นรุนแรงเรื่อยๆ
การกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งของจอมป.นั้นถึงแม้เขาจะได้รับความรับรองจากมหาอำนาจแล้ว แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลของเขาก็จะต้องได้รับการต่อต้านจากกลุ่มต่างๆทางการเมืองหลายกลุ่ม จนทำให้เกิดการกบฏขึ้นหลายครั้งในช่วงเวลานี้ จะมีเหตุการณ์ก่อกบฏอะไรบ้างเราไปติดตามกันเลยครับ

ข้อมูลอ้างอิง

พรภิรมณ์ เชียงกูล. (2535). ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย เล่ม 1. กรุงเทพ : โอเดียลสโตร์.

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ.แผนชิงธงชาติไทย.

ประทีป สายเสน. (2558). กบฏวังหลวง. กรุงเทพ : ฐานบุ๊คส.

บัญชา สุมา. การเคลื่อนไหวของพรรคอมมิวนิสต์กับนโยบายการป้องกันและปราบปรามของรัฐบาล(พ.ศ.25002523). วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2528.

ณัฐพล ใจจริง. ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ.

คริสเบเกอร์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร. (2557). ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย. กรุงเทพ : มติชน.

See also  ความหมายของดวงดาวแต่ละดวง | ดาว หมายถึง

ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2417). การใช้กฎหมายป้องกันคอมมิวนิสต์. กรุงเทพ : ศาสนภัณฑ์.

ลำดับเหตุการณ์การกบฏในสังคมไทย. เว็ปไซต์

จาก วีดีทัศน์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทย 10 พฤศจิกายน 2495 กบฏสันติภาพ เข้าถึงได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=5AcQ2G4hOYQ

บันทึกการทำงานของจอมพลป.พิบูลสงคราม ระหว่าง 24912499. พิมพ์แจกในวันอภิลักขิตสมัยคล้ายวันเกิดครบ 5 รอบ ของ ฯพณฯจอใพลป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี เมื่อ 14 กรกฎาคม 2500

10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=10_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2494

หากท่านสนใจเรื่องอื่นๆกดที่ลิงค์ด้านล่างเลยครับ

“หรือพระพุทธเจ้ามิใช่อารยัน!!” : พระพุทธเจ้ากับข้อถกเถียงที่ไม่จบสิ้น ตอนที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=rkvqRAGATgY&t=2s

“ศากยะปกครองในรูปแบบใดกันแน่?” : พระพุทธเจ้ากับข้อถกเถียงที่ไม่จบสิ้นตอนที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=2hprKfzWhkc

ความเป็นมาของ…อาณาจักรพุกาม https://www.youtube.com/watch?v=E5E_ibTsicE

เพลงเพื่อชีวิตมาจากไหน? ความเป็นมาของ…ตำนานเพลงเพื่อชีวิต https://www.youtube.com/watch?v=7CeCZeIeWyc&t=58s

ตำนานของ โมเสส และชาวยิว ในพันธสัญญาเดิม https://www.youtube.com/watch?v=Hbp5yMWkD0w

ศาสนาพุทธฉบับเข้าใจง่าย https://www.youtube.com/watch?v=o7U9BIMJEU&t=12s

“ปฏิวัติ 2475 ฉบับสังเขป” เข้าใจได้ไม่ถึง 10 นาที! https://www.youtube.com/watch?v=N6XFLKC2_jw

รื้อใหม่!!! ข้อถกเถียง…สุนทรภู่ https://www.youtube.com/watch?v=6GeWYalFvpg

ตำนาน บทละคร “โศกนาฏกรรมแมคเบธ” https://www.youtube.com/watch?v=hwfFhSldwYU

ความเป็นมาของ…”อาณาจักรฟูนัน” อาณาจักรโบราณเมื่อหลายพันปีก่อน https://www.youtube.com/watch?v=4ghG2cXOLZA

เล่าเรื่อง…ล้างโคตร ราชวงศ์ศากยะ https://www.youtube.com/watch?v=KRkmuuNhqc&t=41s

เรื่องราวของ “อับราฮัม บุรูษผู้ศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียว” https://www.youtube.com/watch?v=g3vXyYM1qzw

ความเป็นมาของ…ศาสนาเชน https://www.youtube.com/watch?v=swYB2ctJb8

ความเป็นมาของ…ศาสนาพรามณ์ฮินดู https://www.youtube.com/watch?v=yHgNe4w8lY&t=7s

“ศาสนาคืออะไร?” และ “มาจากไหน?” เข้าใจได้ใน 10 นาที! https://www.youtube.com/watch?v=DfAGNXjePyw&t=24s

See also  รำวงอยุธยา : เพลงชุดอยุธยา (17/17) | วง ดนตรี สมัย อยุธยา

ซีรีย์ เล่าเรื่อง ภควัทคีตา
https://www.youtube.com/channel/UCQ1yscg5y2hcbUVkyovBKmA/playlists

กดติดตามช่อง “ความเป็นมา” ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCQ1yscg5y2hcbUVkyovBKmA/videos

กบฏบวรเดช สัญลักษณ์ของอนุรักษ์นิยม


กบฎบวรเดช สัญลักษณ์ของอนุรักษ์นิยม
บวรเดช กบฎบวรเดช ศรีสิทธิสงคราม
ท่ามกลางกระแสความสนใจของการตั้งชื่อห้องประชุมใหม่ทบ. ที่เลือกตั้งชื่อห้องประชุมใหม่ว่า ห้องบวรเดช และห้องศรีสิทธิสงคราม ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากถึงความเหมาะสมของการนำชื่อของผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “กบฎ” ต่อระบอบประชาธิปไตยมาใช้ วันนี้ เราจึงนำเอาเรื่องราวของกบฎบวรเดช มาให้ชมกันครับ
เหตุการณ์กบฏบวรเดช 2476 เกิดจากการไม่ยอมรับการปฏิวัติ 2475 จากกลุ่มผู้จงรักภักดีที่ประกอบด้วยเจ้านาย ขุนนาง และเหล่าผู้จงรักภักดี เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีความคิดแบบอนุรักษนิยมที่เชื่อว่าความไม่เสมอภาคเป็นเรื่องธรรมชาติ และสังคมไทยมีจารีตการปกครองโดยราชวงศ์กษัตริย์มาตลอดประวัติศาสตร์ ดังนั้นกลุ่มเจ้านายและนายทหารกลุ่มนี้จึงเห็นว่า ไม่สมควรเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เปลี่ยนไปจากเดิม พวกเขาจึงร่วมกันวางแผนเพื่อทำการปฏิวัติยึดอำนาจจากรัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนา เพื่อคืนอำนาจให้กับราชวงศ์ โดยมีนายทหารคนหนึ่งของฝ่ายกบฏบวรเดชบันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ไว้ว่า “ทหารหัวเมืองรวมตัวกันเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการปกครองให้เป็นไปตามเดิมโดยมี พลเอกฯ พระองค์เจ้าบวรเดชเป็นหัวหน้า

กบฏบวรเดช สัญลักษณ์ของอนุรักษ์นิยม

หะยีสุหลง โต๊ะมีนา โต๊ะอิหม่ามที่มีชื่อเสียงใน4จังหวัดชายแดนใต้


หะยีสุหลง โต๊ะอิหม่ามที่มีชื่อเสียงใน4จังหวัดชายแดนใต้ เขาเป็นผู้นำและปัญญาชนของชาวไทยเชื้อสายมลายูมุสลิม ทั้งเป็นประธานกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี ในฐานะผู้นำที่ต่อสู้กับอำนาจรัฐที่กดดันอย่างเอาจริงเอาจังคนหนึ่ง วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักเขากันครับ

ข้อมูลอ้างอิง

สายสกุล เดชาบุตร. กบฏไพร่หรือผีบุญ ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของอำนาจรัฐเหนือแผ่นดินสยาม. กรุงเทพ:ดินแดนบุ๊ค. 2563.

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ. ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้ของไทย. กรุงเทพ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 2551.

เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร. การต่อต้านนโยบายรัฐบาลในสี่จังหวัดภาคใต้ของไทย โดยการนำของหะยีสุหลง อับดุลกาเดร์. ปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชา
ประวัติศาสตร์. 2529.

เฉลิมเกียรติขุนทองเพชร. หะยีสุหลง อับดุลกาเดร์ กบฏ…หรือวีรบุรุษแห่งสี่จังหวัดภาคใต้. กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.

See also  Portfolio มีอะไรบ้าง ? ทำพอร์ต 10 หน้าให้เข้าตากรรมการ @Luminan | portfolio คืออะไร

ดร.บูฆอรี ยีหมะ. นักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี. กรุงเทพฯ:สถาบันพระปกเกล้า. 2549.

เอกราช มูเก็ม. สันติภาพในเงามืด บนแผ่นดินปัตตานี. กรุงเทพ:วิธีคิด. 2549.

พุทธพล มงคลวรวรรณ. บทความ “ข้อเท็จจริงบางประการ เกี่ยวกับ “ข้อเรียกร้อง 7 ข้อของหะยีสุหลง”. ในวารสารรูสมิแล ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายน ธันวาคม 2552.

และข้อมูลจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.

หะยีสุหลง โต๊ะมีนา โต๊ะอิหม่ามที่มีชื่อเสียงใน4จังหวัดชายแดนใต้

Overview-ประยุทธ์ไปสุโขทัยโดนด่ายับ ชี้เป็นตัวตลก สร้างภาพ ไม่รู้ปัญหา เสียเวลาข้าราชการ ฟังแต่คนอวย


สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (Membership)
https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw/join

ติดตาม VoiceTV
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw
Facebook : https://www.facebook.com/VoiceOnlineTH/
Instagram : https://www.instagram.com/voicetv/
Twitter : https://twitter.com/VoiceTVOfficial
Website : https://www.voicetv.co.th/

VoiceTV

Overview-ประยุทธ์ไปสุโขทัยโดนด่ายับ ชี้เป็นตัวตลก สร้างภาพ ไม่รู้ปัญหา เสียเวลาข้าราชการ ฟังแต่คนอวย

Overview-พายุเตี้ยนหมู่ถล่มไทย โคราชอ่างเก็บน้ำแตก อพยพ8อำเภอ ชัยภูมิจมบาดาล ลพบุรีท่วมสูงสุดใน100ปี


สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษ (Membership)
https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw/join

ติดตาม VoiceTV
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpHTAE2EOwWkWGnW2HY8gRw
Facebook : https://www.facebook.com/VoiceOnlineTH/
Instagram : https://www.instagram.com/voicetv/
Twitter : https://twitter.com/VoiceTVOfficial
Website : https://www.voicetv.co.th/

VoiceTV

Overview-พายุเตี้ยนหมู่ถล่มไทย โคราชอ่างเก็บน้ำแตก อพยพ8อำเภอ ชัยภูมิจมบาดาล ลพบุรีท่วมสูงสุดใน100ปี

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่wiki tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *